Jöjjön el hozzánk és próbálja ki a Hörmann professzionális termékeit!
Garázskapuk, bejárati és beltéri ajtók, kapunyitó rendszerek, iparikapuk.
 
Értékes nyeremények várják!
Egyedi akciókkal és nyereményjátékkal várjuk a kedves érdeklődőket. Minden látogatónak ajándékcsomaggal kedveskedünk.
Megújult bemutató termünkbe kipróbálhatja a Hörmann termékeket és megtapasztalhatja a kompromisszumok nélküli minőséget.
 
Nyereményjáték 2023!
Rendeljen tőlünk motoros szekcionált garázskaput és vegyen részt a nyereményjátékban!
1. díj: 300 000 Ft visszatérítés a vásárlás összegéből
2. díj: Hörmann Homee okos vezérlő egység
3. díj: Sonax kapu és ajtó ápoló csomag
 
Regisztráljon a nyílt napon és új garázskapuja mellé ajándék távirányítóval kedveskedünk!
 
Amennyiben ellátogat az RM Kapu Kft által megrendezett Hörmann Közönségnapra vagy vásárra és a helyszínen regisztrál, majd a rendezvényen vagy azt követően 20 munkanapon belül Hörmann gyártmányú LTE42/ LPU42/ LPU67/ LTH42, RenoMatic típusú szekcionált garázskaput rendel, ProMatic, SupraMatic vagy ProLift meghajtással. Garázskapunként + meghajtásonként 1 db ajándék HSE 4 BS típusú távirányítót postáz a Hörmann Hungária Kft Önnek a választott színben! ProLift motor esetén fekete színű RSC2 távadót adunk.További információ a nyíltnapon.

Nyíltnap nyitvatartás:
2023 június 23 péntek:  8-18 óra között
2023 június 24 szombat: 9-14 óra között.
Cím: 7632 Pécs Északmegyer dűlő 2. (a volt Zalai autóház épülete, bejárat az udvar felől)
 
A nyereményjáték tájékoztatás nem teljeskörű. További információ: www.rmkapu.hu/nyeremenyjatek oldalon.Addig is nézze meg, mit mondtak rólunk azok, akik minket választottak...

Tíz pontos biztonsági és rend garancia itt!
Általános szerződési feltételek


ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI, ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

I. ÁRAK, ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK:

1. A szerződésben feltüntetett termékárak t e l e p h e l y i átvételi árak, nem tartalmazzák a SZÁLLÍTÓ telephelye, és a beépítés helye közötti fuvarozás költségeit, beleértve a fel-és lerakódás költségeit is.

2. SZÁLLÍTÓ által forgalmazott, vagy gyártott nyílászárók csak MEGRENDELŐ épülete, építménye specifikus méretfeltételeinek felelnek meg, ezért méretre szállított, ill. gyártott terméknek tekinthetők, így SZÁLLÍTÓ jogosult a termék ár, 50 % -ának megfelelő előleg bekérésére a szerződés aláírásával egyidejűleg, előlegszámla ellenében.

3. Szerződés szerinti megrendelt termék átvétele, a SZÁLLÍTÓ előzetes telefonon, vagy írásban történt értesítését követően, a 7632 Pécs, Északmegyer dűlő 2. alatti telephelyen történik.
Amennyiben, a termék, vagy termékek beépítését a SZÁLLÍTÓ végzi, és azok munkaterülete nem teszi lehetővé a beszerelést: MEGRENDELŐ a szerződés szerinti termékjárandóságot, az értesítéstől számított 5 napon belül tartozik kifizetni a végszámla és a TÁROLÁSI JEGY egyidejű átvételével. A végszámla készpénzes fizetése történhet beépítéskor a mellékelt munkalap és számla alapján.

4. SZÁLLÍTÓ telephelyére leszállított, de ki nem fizetett termék a járandóság kifizetéséig a SZÁLLÍTÓ tulajdona marad. Amennyiben a vételár, vagy járandóság behajtására nincs lehetőség, úgy SZÁLLÍTÓ jogosult a termék kárenyhítés címén történő értékesítésére, annak bevételéből az ügylettel kapcsolatos valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére a visszajáró előleg csökkentése útján. A SZÁLLÍTÓ által beszerelt termék a járandóság kifizetéséig saját tulajdonába marad, egészen a kifizetésig.

5. A szerződést követően a MEGRENDELŐ által kezdeményezett termék, vagy méretmódosítás, ill. az építmény fogadó szerkezeteinek, nyílásméreteinek hibás építőipari kialakításából eredő termék, vagy beépítési költségnövekedés esetén, SZÁLLÍTÓ jogosult a végszámla –előzőleg egyeztetett – növelésére, mely többletköltséget MEGRENDELŐ tartozik kifizetni.

6. A raktárkészleten lévő termékek árát szerződéskötéskor egyenlíti ki MEGRENDELŐ.

7. Fizetési módok: készpénzben,  illetve átutalással, a megállapodástól függően. Fizetési késedelem esetén SZÁLLÍTÓ jogosult a mindenkori banki kamat kétszeresének megfelelő k é s e d e l m i kamat felszámítására.


II. SZÁLLÍTÁSI- ÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK:

1. A szerződésbe beírt határidő tájékoztató jellegű, mely határidő a beszállítási késedelem, időjárás okozta akadályoztatás, stb. következtében a tényleges akadályoztatás időtartamával megnövekedhet.

2. Teljesítés időpontjának a megrendelt termék SZÁLLÍTÓ telephelyére történő érkezését tekintik a szerződő felek.

3. Külön szerelési megállapodás esetén a munkaterület, a beszerelt termék átvételére jogosult személy biztosítása, ill. beépítés után a járandóságok kifizetése a MEGRENDELŐ kötelezettsége.

4. VIS MAIOR által okozott akadályoztatás esetén, SZÁLLÍTÓ jogosult a szállítási határidőt az akadályoztatás időtartamával megnövelni.

5. SZÁLLÍTÓ fenntartja az előszállítás jogát.

6. A leszállított, de a MEGRENDELŐ által egyéb okból el nem szállított, ill. a munkaterület késedelme miatt nem beszerelhető megrendelt termék tárolásáért, 60 nap után SZÁLLÍTÓ tárolási díjat számít fel.

7. A készleten lévő termék megvásárlásakor – amennyiben nem szállítják el – TÁROLÁSI JEGY kerül kiállításra.


III. KOCKÁZATVISELÉS:

1. - SZÁLLÍTÓ felelősségvállalása az áru telephelyről történő kiadásáig terjed,

2. - SZÁLLÍTÓ által történő beszerelés esetén a műszaki átadásig (a munkalap MEGRENDELŐ vagy annak megbízottja által történő aláírásával dokumentált átvételig) terjed a kockázatviselése.


IV. GARANCIA:

1. Valamennyi termékre SZÁLLÍTÓ 12 hónap garanciát biztosít, ezen túl a HÖRMANN gyártmányú garázsajtóra és a garázsnyitó motorra 60 hónapot és a lakossági garázskapura ezen felül 5 év működési garanciát biztosít, amennyiben a berendezés évente szükséges – külön térítés ellenében végzett – karbantartását a MEGRENDELŐ elvégezteti a SZÁLLÍTÓVAL.

2. Garancia időben az esetleges meghibásodást azonnal, írásban, vagy személyesen kell bejelenteni MEGRENDELŐNEK. A meghibásodott termék további használatából eredő károkért a SZÁLLÍTÓ nem vállal garanciát.

3. Nem terjed ki a garanciális kötelezettség azokra a meghibásodásokra amelyek:
- Szakszerűtlen, helytelen beépítésből erednek, kivéve azt az esetet, amikor a beszerelést a SZÁLLÍTÓ végzi.
- szakszerűtlen kezelésből származnak.
- erőszakos behatolás, rendkívüli időjárás, természeti katasztrófa következményei.
- előírt karbantartás elmulasztásából származnak.
- amennyiben a terméket nem rendeltetési céljára használják.

4. Az átadott termékekhez, SZÁLLÍTÓ: Termék katalógust, magyar nyelvű műszaki leírást a beszerelésről, HÖRMANN garázskapukra garanciajegyet, ill. a Szerződést és 1 pld. Számlát, mely dokumentumokat MEGRENDELŐ tartozik megőrizni.

5. Garanciális bejelentés esetén a hivatkozási alap, a megkötött szerződés jobb felső sarkában lévő szám.


V. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:

1. Peres ügyekben a szerződő felek a pécsi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

2. Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv Vonatkozó előírásai az irányadók.