Tűz és füstgátló ajtók felülvizsgálata, karbantartása

A Belügyminiszter 28/2011.(IX.6.) BM rendelete (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) 585. § rendelkezik a tűz-, és füstgátló nyílászárók időszakos ellenőrzésének gyakoriságáról. A tűz- és füstgátló ajtók önműködő csukódását havonta ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell. Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell.

A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell" felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

A 45/2011.(XII.7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágakról és munkakörökről az alábbiak szerint rendelkezik: Tűzgátló nyílászáró szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását .... csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti. Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is aki a tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

Ezek alapján, cégünk vállalja, tűzgátló ajtó, tűzgátló tolókapu, havi rendszerességű felülvizsgálatát, és jegyzőkönyvezését, szükség szerint a szerkezetek javítását, cseréjét.